Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Viešieji pirkimai

TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS Nebegalioja nuo 2017m. liepos 3d.

2013 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS (parsisiųsti)

2014 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS (parsisiųsti)

2015 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS (parsisiųsti)

2016 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2017 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

Metinė ataskaita AT-6 už 2015 metus

Metinė ataskaita AT-6 už 2016 metus

 

NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO 1-AS DOKUMENTAS (nuoroda)

NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO 2-AS DOKUMENTAS (nuoroda)

 

Neskelbiami mažos vertės viešieji pirkimai:

2014 m. kovo mėn. (parsisiųsti)

2014 m. balandžio mėn. (parsisiųsti)

2014 m. gegužės mėn. (parsisiųsti)

2014 m. birželio mėn. (parsisiųsti)

2015 m. sausio - vasario mėn. (parsisiųsti)

2015 m. kovo mėn. (parsisiųsti)

2015 m. balandžio mėn. (parsisiųsti)

2015 m. gegužės mėn. (parsisiųsti)

2015 m. birželio-liepos mėn. (parsisiųsti)

2015 m. rugpjūčio mėn. (parsisiųsti)

2015 m. rugsėjo mėn. (parsisiųsti)

2015 m.spalio mėn. (parsisiųsti)

2015 m.lapkritičio mėn. (parsisiųsti)

2015 m.gruodžio mėn. (parsisiųsti)

2016 m.vasario mėn. (parsisiųsti)

2016 m.kovas mėn. (parsisiųsti)

2016 m. balandžio mėn. (parsisiųsti)

2016 m. gegužės mėn. (parsisiųsti)

2016 m. birželio mėn. (parsisiųsti)

2016 m. liepos-rugpjūčio mėn. (parsisiųsti)

2016 m. rugsėjo mėn. (parsisiųsti)

2016 m. spalio mėn. (parsisiųsti)

2016 m.lapkritičio mėn. (parsisiųsti)

2016 m.gruodžio mėn. (parsisiųsti)

2016 m.gruodžio mėn. II dalis (parsisiųsti)

2017 m.sausio mėn. (parsisiųsti)

2017 m.vasario mėn. (parsisiųsti)

2017 m.kovo mėn. (parsisiųsti)

2017 m.balandžio mėn. (parsisiųsti)

2017 m. gegužės mėn. (parsisiųsti)

2017 m. birželio mėn. (parsisiųsti)

 

Sudarytos viešuosius pirkimus laimėjusių dalyvių sutartys bei pasiūlymai

Automobilio prekėms bei remonto darbams pirkti pirkimo-pardavimo Sutartis

Higienos-valymo priemonių pirkimo-pardavimo Sutartis

Kanceliarinių prekių pirkimo-pardavimo Sutartis

Kanceliarinių prekių pirkimo-pardavimo Sutartis (2)

Sutartis Elektros energijai pirkti

Elektros energijos pirkimo Sutartis 2016 m.

Medikamentų pirkimo-pardavimo Sutartis

Medikamentų pirkimo-pardavimo Sutartis 2016 m.

Maisto pirkimo -pardavimo Sutartis Nr.21

Naftos produktų pardavimo Sutartis Nr. 1169

Maisto pirkimo-pardavimo Sutartis Nr.2

Maisto pirkimo-pardavimo Sutartis Nr.1-2d.

Maisto pirkimo-pardavimo Sutartis Nr.1-1 d.

Higienos bei valymo prekių pirkimo-pardavimo Sutartis 2016 m.

Kanceliarinių prekių pirkimo-pardavimo Sutartis 2016 m.

Automobilio detalių, priedų bei remonto darbų pirkimo-pardavimo Sutartis 2016 m.

Atliekų tvarkymo Sutartis Nr. SV-2016 19

Įmonės turto draudimo sutartis Nr. 710-310-50965

Maisto pirkimo sutartis Nr.15

Maisto pirkimo sutartis Nr.16

Profesinės rizikos vertinimas Sutarties nr. UT 161220 1

Sutartis kuro pirkimui nr. 1169-17

Maisto produktų pirkimo-pardavimo Sutartis Nr.1

Medikamentų pirkimo - pardavimo sutartis 2017 m.

Elektros energijos pirkimo sutartis 2017 m.

Higienos bei valymo prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017 m.

Statybos rangos sutartis 2017 m.