Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Trečia šeimyna