Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Naujojo Daugėliškio padalinys

Trečia šeimyna