Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Struktūra

Struktura

Direktorė ONA RIMŠELYTĖ
El. paštas: ona.rimselyte@ndgnvaikai.lt

Gimė 1965-11-15 Nevaišių k., Ignalinos rajone.
1983 metais baigė Ignalinos rajono  vidurinę mokyklą.
VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
KTU Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.

Nuo 2002-03-06 Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų direktorė

 

Buhalterė  ONA SOBOLEVA

El. paštas  ona.soboleva@ndgnvaikai.lt

Gimė 1959-10-21  Taujūnų k., Ignalinos rajone.
1978 metais baigė Ignalinos rajono Daugėliškio vidurinę mokyklą.
Vilniaus kooperacijos technikumas, buhalterio kvalifikacija.

Nuo 1995-05-15 Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų buhalterė.

 

 

Darbuotojai

Vyr. socialinė darbuotoja

Jolita Vaiciukevičienė

jolita.vaiciukeviciene@ndgnvaikai.lt

 

Socialiniai darbuotojai

Dalia Juršėnienė 
Renata Vasiljevienė 
Edita Vilimienė
Loreta Žievienė
Jolanta Aleksejevienė 
Loreta Vitėnaitė 

 

Socialinio darbuotojo padėjėjai

Elvyra Patiejūnienė 
Diana Lapėnienė
Inga Čiūdarienė
Aldona Braziulienė
Marytė Ropienė
Birutė Zabalevičienė
Jolanta Ribokienė
Nijolė Cicėnienė
Valė Kurkianec
Eglė Paukštienė
Gintarė Pakšijavskienė 

 

Neformalaus ugdymo pedagogė

Inga Pajarskienė 

 

Buities sektoriaus vadovė 

Marytė Žilėnienė 

maryte.zileniene@ndgnvaikai.lt

 

Dietistė Slaugytoja

Inga Čepėnaitė

inga.cepenaite@ndgnvaikai.lt

 

Vairuotojas - pagalbinis darbininkas

Bronius Zakažauskas 

 

 

Darbuotojų pareiginės instrukcijos

 

Buhalterio pareigybės aprašymas

Buities sekt. vadovo pareigybės aprašymas

Dietisto pareigybės aprašymas

Neformalaus ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Slaugytojo pareigybės aprašymas

Soc. darb. padėjėjo (dirbančio dienomis) pareigybės aprašymas

Soc.darb.padėjėjo pareigybės aprašymas

Soc.darbuotojo pareigybės aprašymas

Vairuotojo pareigybės aprašymas

Vyr.soc.darbuotojo pareigybės aprašymas