Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Įgyvendintas projektas

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai –- biudžetinė Ignalinos savivaldybės įstaiga, teikianti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams – įgyvendino projektą „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose“, kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto biudžetas – 2,41 mln. Lt. Projekto metu rekonstruotas nenaudojamas Daugėliškio vidurinės mokyklos dviejų aukštų pastatas, įsigyti baldai ir kita reikalinga įranga.

Pagerinus vaikų globos namų infrastruktūrą, pagerėjo teikiamų paslaugų prieinamumas, kokybė, atsirado didesnė galimybė aktyvesniam ir prasmingesniam vaikų užimtumui. Padidėjo galimybė siekti efektyvesnės socialinės apsaugos, nes sudarytos palankios sąlygos vaikams augti artimoje šeimai aplinkoje.

2014 m. vasarą, sėkmingai įvykdžius projektą, naujam gyvenimui atgijo apleistas Naujojo Daugėliškio mokyklos bendrabutis. Čia gyvens trys vaikų šeimynos po aštuonis globotinius saugioje aplinkoje, kuri primins tikrus namus, o padedami socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų mokysis savarankiško gyvenimo įgūdžių.