Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Korupcijos prevencija

 Jei turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų (toliau – Globos namai) darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Globos namų administracija ragina apie tai pranešti kreipiantis jums patogiu būdu:

  1. paštu, adresu: Mokyklos g. 9, Naujojo Daugėliškio k., LT 30290, Ignalinos r.;
  2. telefono Nr.: 8386 48882 (Globos namų administracija);
  3. elektroniniu laišku, adresu: info@ndgnvaikai.lt, ndgnvaikai@gmail.com;
  4. telefono Nr. 8 386 41391, el. paštu loretab9@gmail.com (socialinė darbuotoja Loreta Grinevičienė, Globos namuose atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę).

 

Globos namų administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų 2017-2019m. kovos su korupcija programa