Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Naujojo Daugėliškio padalinys

Darbuotojai

Laikinai eina padalinio vadovo pareigas Jolita Vaiciukevičienė 
Slaugytoja Inga Čepėnaitė
Vairuotojas Bronius Zakažauskas
 
Socialiniai darbuotojai
Dalia Juršėnienė 
Renata Vasiljevienė 
Edita Vilimienė
Loreta Žievienė
Loreta Grinevičienė
Jolanta Aleksejevienė (šiuo metu vaiko priežiūros atostogos)
Loreta Zubrovė (šiuo metu vaiko priežiūros atostogos)
 
Socialinio darbuotojo padėjėjai
Elvyra Patiejūnienė 
Diana Lapėnienė
Inga Čiūdarienė
Aldona Braziulienė
Marytė Ropienė
Birutė Zabalevičienė
Jolanta Ribokienė
Nijolė Cicėnienė
Valė Kurkianec
Eglė Paukštienė
Gintarė Pakšijevskienė