Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Informacija apie darbo užmokestį

Darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2017m. II ketv.

2017m. III ketv.

Direktorius

1

*

*

Vyr. socialinis darbuotojas

1

*

*

Buhalteris

1

*

*

Slaugytojas

0,5

*

*

Dietistas

0,5

*

*

Buities sektoriaus vadovas

1

*

*

Neformalaus ugd. pedagogas

0,5

*

*

Socialinis darbuotojas

6

545,90 eur

542,55 eur

Soc. darbuotojo padėjėjas

11

506,67 eur

495,63 eur

Vairuotojas-pagalb. darbininkas

1

*

*