Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 ir 14 straipsniu ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl sutikimo reorganizuoti Naujojo Daugėliškio vaikų globos namus prijungiant prie Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro“,  2017 m. gruodžio 4 d. parengtas biudžetinės įstaigos Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašas.

 

 Reorganizavime dalyvauja Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos:

1. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, duomenys:

1.1. pavadinimas – Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai;

1.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

1.3. buveinė – Mokyklos g. 9, Naujojo Daugėliškio sen., Naujojo Daugėliškio k., Ignalinos r.

1.4. kodas –155633789; 

1.5. registras, kuriame kaupiami duomenys apie įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

 

2.  Reorganizavimo procese dalyvaujanti biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęs veiklą, duomenys:  

2.1. pavadinimas – Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras;

2.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

2.3. buveinė – Pupienos g. 4, Didžiasalio k., Ignalinos r.

2.4. kodas –155626061;

2.5. registras, kuriame kaupiami duomenys apie įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

 

Reorganizavimo būdas – Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų prijungimas prie Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro, įsteigiant Naujojo Daugėliškio padalinį.

 

Reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant biudžetinių įstaigų skaičių, administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti, gerinti atliekamų paslaugų kokybę.

 

 Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančio  Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro nuostatų projektu ir reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti atitinkamai:

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose, adresu Mokyklos g. 9, Naujojo Daugėliškio sen., Naujojo Daugėliškio k., Ignalinos r. (telefonas pasiteirauti Nr. (8 386) 48 882);

     Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre, adresu Pupienos g. 4, Didžiasalio k., Ignalinos r. (telefonas pasiteirauti Nr. (8 386) 59 200).